امروز سه شنبه ۳۰ بهم ۱۳۹۷ | ‌ساعت ۰۳:۲۰

مجتمع آموزشی ابتکار (آموزش های علمی، فنی و مکالمه زبان)

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای و سازمان آموزش و پرورش

تلفن تماس : 34229942-041

آیین نامه انضباطی دپارتمان فنی و حرفه ای

آیین نامه انضباطی

شیوه نامه انضباطی کارآموزان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

۱– هر کارآموز موظف است در طی دوره آموزش موازین اسلامی و اخلاقی و مقررات سازمان و آموزشگاه مربوطه را به ترتیب زیر مراعات نماید.

 • رعایت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به مؤسس و مدیر و مربی… و دیگر کارکنان آموزشگاه.
 • رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر کارآموزان و اجتناب از شوخی و حرکات غیرمعقول در طول ساعات حضور در آموزشگاه.
 • حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه(مطابق برنامه تعیین شده) و خروج از آن در پایان ساعات مقرر.

۲- خروج کارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمی مسئولین آموزشگاه و در صورت لزوم با درخواست کتبی ولی یا قیم قانونی کارآموز و ارایه دلایل منطقی امکان پذیر می باشد.

۳- کارآموز موظف است مطابق برنامه تدوین شده از طرف آموزشگاه در برنامه های آموزشی (تئوری و عملی) حضور داشته باشد.

۴- کارآموز موظف به رعایت بهداشت و نظافت شخصی و همکاری گروهی با سایر کارآموزان و مسئولین ذیربط (مؤسس،مدیر و مربی) در امور زیر می باشد:

 • پاکیزه نگهداشتن فضای آموزشگاه.
 • انجام امور عمومی کارگاه آموزشی، از قبیل نظافت کارگاه و تجهیزات و لوازم آموزشی برابر استاندارد.

۵- کارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعایت شئونات اسلامی می باشد:

 • کارآموز موظف است از پوشیدن لباس های تنگ و چسبان، آرایش نامناسب و آشکار کردن موی سر و زینت آلات زنانه کاملاً اجتناب نماید.
 • انتشار و توزیع هر گونه کتاب، جزوه، اطلاعیه، بروشور، لوح فشرده و سایر موارد مشابه غیرمجاز اکیداً ممنوع است.
 • هر نوع انجام تبلیغات و هواداری از پایگاههای اطلاع رسانی و تشکل های غیر قانونی، گروهک های وابسته و منحرف، فرقه های ضاله ممنوع می باشد.

تبصره: در صورتی که هر یک از موارد فوق در آموزشگاههای آراد مشاهده و ثابت شود علاوه بر کارآموز، مؤسس و مدیر آموزشگاه نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

نحوه تشویق:

۶- توجه و اهتمام کارآموز نسبت به انجام وظایف و مقررات آموزشی و انضباطی مندرج در ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و این شیوه نامه مثبت تلقی شده و شایسته تقدیر است. بدیهی است کارآموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند.

 • تشویق شفاهی در کلاس در حضور کارآموزان آموزشگاه
 • تشویق کتبی و اعلام آن به ولی کارآموز.
 • تشویق کتبی و شفاهی در اجتماع کلیه کارآموزان و با حضور ولی وی.
 • اعطای جایزه با لوح تقدیر با امضای مؤسس، مدیر آموزشگاه در اجتماع کلیه کارآموزان و با حضور اولیاء کارآموزانی که تقدیر می شوند
 • تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف مسئولین ذیربط در اداره کل با پیشنهاد مؤسس و مدیر آموزشگاه

مقررات مربوط به غیبت:

۷- عدم حضور کارآموز در آموزشگاه در ساعات تعیین شده جهت فراگیری، مهارت، حرفه یا رشته معینی که قبلاً در آن ثبت نام نموده است، غیبت محسوب می شود.

عدم حضور مکرر و یا متناوب کارآموز بر حسب نوع آن موجب محرومیت هائی خواهد شد که در دستورالعمل مشخص گردیده است.

۸- غیبت موجه به آن دسته از غیبت هائی اطلاق می شود که با اطلاع و اجازه قبلی از آموزشگاه و یا به علت حوادث پیش بینی نشده(بیماری، فوت بستگان و …) که پیش آید صورت گیرد.

تبصره: در مواردی که غیبت با جازه قبلی آموزشگاه نباشد ارائه گواهی و یا مدرک معتبر الزامی است.

۹- در صورت غیبت موجه، آموزشگاه همکاری لازم را برای جبران مهارت عقب افتاده کارآموز خواهد نمود.

۱۰- غیبت غیر موجه به آن دسته از غیبت هائی اطلاق می شود که بدون اطلاع و اجازه قبلی آموزشگاه و بدون عذر موجه باشد.

۱۱- در صورت غیبت غیر موجه(بیش از ۳ روز یا ۵ جلسه)در طول دوره و افت آموزشی کارآموز هیچگونه حقی در مورد استفاده از ادامه دوره آموزشی و جبرانی نخواهد داشت و مسئولیتی نیز متوجه آموزشگاه نخواهد بود. مؤسس موظف است کلیه مدارک مربوط را به سازمان ارائه نماید.

۱۲- کارآموز موظف است علت غیبت خود را به آموزشگاه اعلام نماید و در صورت موجه بودن با ارائه گواهی در کلاس حضور یابد.

تبصره ۱: در صورتی که کارآموز به علت بی نظمی و غیبت یا تأخیر ورود و تعجیل در خروج قبلاً تا دو اخطار داشته باشد و مجدداً اقدام به غیبت غیر موجه و یا بی نظمی نماید از آموزشگاه اخراج خواهد شد.

تبصره ۲: حق اعتراض برای کارآموز اخراجی محفوظ است و با ارائه مدارک کافی دال بر رد تخلفات و … به هیئت نظارت استان بررسی و تصمیم گیری لازم به عمل خواهد آمد.

۱۳- در صورتی که کارآموزی، پس از ثبت نام از شرکت در دوره انصراف حاصل نماید حداکثر تا یک هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت که به آموزشگاه مراجعه و مبالغ پرداختی را دریافت نماید در صورتی که از مدت فوق بگذرد پرداخت شهریه به کارآموز منوط به موافقت مؤسس آموزشگاه خواهد بود.

۱۴- کارآموز موظف است در حفظ و مراقبت از وسایل خویش کوشش و توجه نماید و در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشی اهتمام ورزد. تبصره: بدیهی است چنانچه کارآموز خسارتی به تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ساختمان واحد آموزشی یا سایر کارآموزان وارد آورد باید خسارت وارد را جبران نماید.

۱۵- تذکر و تنبیه:

تقصیر و سهل انگاری نسبت به انجام وظایف مندرج در ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و این شیوه نامه (وظایف کارآموزان) تخلف محسوب می شود.

۱۶- کارآموزان متخلفی که سایر راهنمائیها و چاره جوئیهای تربیتی، در آنها مفید و مؤثر نمی افتد، با رعایت تناسب و ترتیب مورد تنبیه ذیل قرار می گیرند.

 1.  تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی.
 2. تذکر و اخطار شفاهی در حضور چند نفر از کارآموزانی که شاهد تخلف بوده اند.
 3. اخطار کتبی و اطلاع به ولی کارآموز.
 4. اخراج موقت از واحد آموزشی با اطلاع قبلی ولی کارآموز، حداکثر برای مدت سه روز(در اینگونه موارد با گرفتن تعهد از کارآموز و ولی او، می تواند به کلاس باز گردد.)
 5. اخراج از آموزشگاه در صورت تکرار تخلف یا اعلام مراتب به ولی کارآموز و اداره کل یا مرکز معین

 

 

 

 

برنامه کلاس ها آموزش اطلاعیه ها استاندارد های آموزشی گالری تصاویر
راهنمای ثبت نام هزینه ها مربیان  بازگشت

نظرات کاربران :

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.