امروز سه شنبه ۳۰ بهم ۱۳۹۷ | ‌ساعت ۰۹:۲۵

مجتمع آموزشی ابتکار (آموزش های علمی، فنی و مکالمه زبان)

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای و سازمان آموزش و پرورش

تلفن تماس : 34229942-041

کارنامه ی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال۹۳

نوشته شده در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۳

 برای مشاهده ی کارنامه بر روی <رتبه در کل>کلبک کنید.

کارنامه ی پذیرفته شدگان گروه ریاضی
ردیف رتبه کل در سهمیه رشته/دانشگاه شهر جنسیت تاریخ افزودن کارنامه
۱ ۳۲ مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه شوشتر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۴۰
۲ ۴۷ مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه روانسر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۰۵
۳ ۴۹ مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه فردوس مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۱۷
۴ ۵۵ مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه لنجان مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۲
۵ ۵۸ مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه فارسان مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۵۵
۶ ۷۷ مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه شهربابک زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۷:۵۶
۷ ۸۰ مهندسی عمران -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه آبادان زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۷:۳۰
۸ ۱۲۷ مهندسی عمران -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه گنبد کاووس مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۵۵
۹ ۱۳۰ دبیری فیزیک -دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد-تربیت معلم بشرویه مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۱۱
۱۰ ۱۳۱ مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه نکا مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۴۶
۱۱ ۱۴۸ مهندسی نفت -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه قروه زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۴
۱۲ ۱۶۷ مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه بیجار مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۵۶
۱۳ ۱۶۹ مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه ساوجبلاغ مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۷
۱۴ ۱۸۱ مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه رباط کریم مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۰۹
۱۵ ۱۹۲ مهندسی پزشکی -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه زابل زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۳۴
۱۶ ۱۹۴ مهندسی پلیمر-دانشگاه تهران-روزانه بستان آباد زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۳۷
۱۷ ۲۱۵ مهندسی مکانیک -دانشگاه تهران-روزانه شهر قدس مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۳۸
۱۸ ۲۱۹ دبیری ریاضی -دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد-تربیت معلم اسفراین مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۲۵
۱۹ ۲۲۶ مهندسی نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه الیگودرز زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۱۱
۲۰ ۲۳۸ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه تهران-روزانه بردسیر زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۲۰
۲۱ ۲۳۹ مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه بویر احمد(یاسوج) مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۰۶
۲۲ ۲۴۳ مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه سروستان زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۴۳
۲۳ ۲۵۶ دبیری فیزیک -دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه-تربیت معلم فریدن زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۰۴
۲۴ ۲۵۹ مهندسی نفت -دانشگاه تهران-روزانه آستانه اشرفیه مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۰۲
۲۵ ۲۸۵ مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه رباط کریم زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۲
۲۶ ۲۸۸ مهندسی عمران -دانشگاه تبریز-روزانه بستان آباد مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۰۲
۲۷ ۲۹۰ مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه املش مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۲۶
۲۸ ۳۰۴ مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه تیران و کرون مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۵
۲۹ ۳۰۷ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه بافت مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۰۰
۳۰ ۳۲۷ مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه خرمدره مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۰۶
۳۱ ۳۳۲ مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه اشنویه مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۲۸
۳۲ ۳۴۱ مهندسی مکانیک -دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران-روزانه مهریز مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۱۲
۳۳ ۳۷۱ مهندسی مواد-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه رودبار زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۱۲
۳۴ ۳۸۲ مهندسی معماری -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه ساوجبلاغ زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۷:۴۶
۳۵ ۳۸۳ مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه اسلام آباد غرب زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۲۷
۳۶ ۳۹۶ مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه رزن مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۲۲
۳۷ ۴۰۳ مهندسی برق -دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران-روزانه طبس مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۲
۳۸ ۴۱۳ مهندسی مواد-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه فردوس مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۲
۳۹ ۴۲۲ مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه تنکابن مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۱۵
۴۰ ۴۳۰ مهندسی مکانیک -دانشگاه شیراز-روزانه دشتستان (برازجان) مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۱۵
۴۱ ۴۴۱ مهندسی پزشکی -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه آذرشهر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۱۹
۴۲ ۴۴۸ مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه جیرفت مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۴۳
۴۳ ۴۶۱ مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه شازند مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۲۳
۴۴ ۴۶۷ مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه املش مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۷:۴۶
۴۵ ۴۷۲ مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه نکا مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۲
۴۶ ۴۷۴ مهندسی مواد-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه شبستر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۵۳
۴۷ ۴۷۵ مهندسی نفت -دانشگاه تهران-روزانه رودبار مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۶کارنامه ی پذیرفته شدگان گروه تجربی


ردیف رتبه کل در سهمیه رشته/دانشگاه شهر جنسیت تاریخ افزودن کارنامه
۱ ۱۰ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه فردوس زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۵۲
۲ ۱۳ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه تایباد (باخرز) زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۲
۳ ۶۹ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه آذرشهر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۴۲
۴ ۸۴ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه پارس آباد زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۳
۵ ۱۱۱ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه اسفراین زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۰۳
۶ ۱۲۲ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه زرند زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۸
۷ ۱۲۷ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه سلسله زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۰۰
۸ ۱۸۱ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-روزانه مسجدسلیمان مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۰۶
۹ ۱۹۱ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه میانه مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۷:۲۸
۱۰ ۱۹۷ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه سرخس زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۴
۱۱ ۲۲۸ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه دهدشت (کهگیلویه) مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۴۳
۱۲ ۲۵۶ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمان-روزانه شهربابک زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۳۱
۱۳ ۲۶۷ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه دهدشت (کهگیلویه) مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۴۰
۱۴ ۲۷۴ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-روزانه دره شهر زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۱
۱۵ ۲۸۱ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه اسکو زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۳۴
۱۶ ۲۹۷ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه پاکدشت زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۵۲
۱۷ ۳۱۲ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ارومیه-روزانه اهر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۵۴
۱۸ ۳۱۴ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمان-روزانه جیرفت مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۰۶
۱۹ ۳۳۵ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه بندرگز مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۵۷
۲۰ ۳۵۹ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان-روزانه اسفراین مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۹
۲۱ ۳۶۹ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت-روزانه رودبار مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۴۷
۲۲ ۳۸۱ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه نظر آباد مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۱۷
۲۳ ۴۰۵ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-روزانه بافت زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۴۲
۲۴ ۴۲۳ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-روزانه گچساران مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۰۸
۲۵ ۴۲۳ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه خواف و رشتخوار زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۳
۲۶ ۴۲۷ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت-روزانه رشت زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۵۸
۲۷ ۴۲۹ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه رباط کریم مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۳
۲۸ ۴۳۹ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-روزانه بم زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۲۶
۲۹ ۴۴۵ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-روزانه درگز زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۵۴
۳۰ ۴۵۰ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه آشتیان مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۰۹
۳۱ ۴۸۵ پزشکی -دانشکده علوم پزشکی ابادان-روزانه ایذه زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۴۱
۳۲ ۴۸۵ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایلام-روزانه ایلام مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۲۵
۳۳ ۴۹۵ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-روزانه گچساران زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۱۳ردیف رتبه کل در سهمیه رشته/دانشگاه شهر جنسیت تاریخ افزودن کارنامه
۱ ۲۵ حقوق -دانشگاه تبریز-روزانه چاراویماق زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۳۲
۲ ۶۳ حقوق -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه تربت جام زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۵۵
۳ ۶۶ حقوق -دانشگاه شیراز-روزانه جهرم زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۷:۵۷
۴ ۷۳ علوم تربیتی -دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند-تربیت معلم نهبندان زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۸
۵ ۸۶ حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه تکاب زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۳
۶ ۱۲۸ حقوق -دانشگاه تهران-روزانه پردیس مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۴۶
۷ ۲۱۹ راهنمایی ومشاوره -دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-تربیت معلم دشتی (خورموج) مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۳
۸ ۲۵۱ علوم قضایی -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری-روزانه خواف و رشتخوار مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۳
۹ ۲۷۴ علوم تربیتی -دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند-تربیت معلم زابل زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۸
۱۰ ۲۸۱ علوم سیاسی -دانشگاه تهران-روزانه قائنات زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۸
۱۱ ۲۸۷ حقوق -دانشگاه تهران-روزانه ساوجبلاغ مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۰۸
۱۲ ۳۰۹ حقوق -دانشگاه گیلان -رشت-روزانه رودسر زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۴
۱۳ ۳۸۷ حقوق -دانشگاه بیرجند-روزانه اسفراین زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۴۰
۱۴ ۴۰۰ علوم تربیتی -دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد-تربیت معلم انار زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۴۷
۱۵ ۴۸۱ حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ویژه خواهران -قم-روزانه بهارستان زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۵
۱۶ ۴۸۸ حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه مهدی شهر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۶ردیف رتبه کل در سهمیه رشته/دانشگاه شهر جنسیت تاریخ افزودن کارنامه
۱ ۱۴ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ارومیه-روزانه سقز زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۰۵
۲ ۳۸ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت-روزانه املش زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۱۱
۳ ۶۰ مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه لنجان مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۲
۴ ۶۷ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه ماکو مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۴۸
۵ ۷۹ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت-روزانه کلاله مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۲۱
۶ ۹۰ تربیت دبیرزبان انگلیسی -دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربیت معلم مشکین شهر زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۷:۲۸
۷ ۹۶ کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-روزانه بندر ماهشهر زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۲
۸ ۱۰۰ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه رودسر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۴
۹ ۱۲۸ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه فردوس زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۰
۱۰ ۱۴۸ مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه خرمدره مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۰۶
۱۱ ۱۵۴ داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-روزانه پلدختر مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۱
۱۲ ۱۶۷ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه تایباد (باخرز) زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۵۲
۱۳ ۱۹۱ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی قزوین-روزانه البرز زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۲۹
۱۴ ۲۰۷ مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه اسفراین زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۲۱
۱۵ ۲۱۳ مهندسی عمران -دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران-روزانه مهریز مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۳۲
۱۶ ۲۵۱ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ارومیه-روزانه تکاب زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۳
۱۷ ۲۶۹ مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه مریوان زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۱۶
۱۸ ۲۷۶ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-روزانه فردوس زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۴۵
۱۹ ۲۹۷ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-روزانه دهدشت (کهگیلویه) زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۳
۲۰ ۳۰۴ زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه گیلان -رشت-روزانه آستانه اشرفیه زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۹:۵۵
۲۱ ۳۰۷ مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران-روزانه آستارا مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۵۶
۲۲ ۳۲۹ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بجنورد-روزانه اسفراین زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۴
۲۳ ۳۴۰ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-روزانه جیرفت مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۳۴
۲۴ ۳۴۲ مهندسی نفت -دانشگاه تهران-روزانه آستانه اشرفیه مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۰۲
۲۵ ۳۴۳ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-روزانه فردوس زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۲
۲۶ ۳۶۶ پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی گناباد-روزانه بردسکن مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۸
۲۷ ۳۶۷ علوم ازمایشگاهی -دانشکده علوم پزشکی سیرجان-روزانه شهربابک زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۰۵
۲۸ ۳۷۱ مهندسی برق -دانشگاه شهیدچمران -اهواز-روزانه ازنا مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۱
۲۹ ۳۸۵ دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-مجازی و بین الملل شوشتر زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۰۵
۳۰ ۳۸۶ زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران-روزانه پردیس زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۰:۴۱
۳۱ ۴۰۹ داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی کرمان-مجازی و بین الملل تربت جام زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۲۱
۳۲ ۴۱۳ داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-مجازی و بین الملل جوانرود مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۱۵
۳۳ ۴۴۰ زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران-شبانه بهارستان زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۸:۱۴
۳۴ ۴۴۱ علوم وصنایع غذایی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه بندر لنگه زن ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۲:۰۶
۳۵ ۴۶۱ دامپزشکی -دانشگاه ارومیه-روزانه شیروان مرد ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۲۱:۳۴
<< بازگشت به صفحه اصلی

نظرات کاربران :

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
برچسب ها :